Skipper Damborg

Lørdag den 22. februar 2020

Den store eksamens dag…. og afslutningen på 4 ugers duelighedskursus i sejlads. Første del af eksamen som er om navigation på et søkort med udregning af kurser, misvisning på kort og kompas, udsætte længde- og breddegrader, opmåle distancer på søkort og udregne afdrift osv. havde vi torsdag aften hvor vi afleverede den skriftlig opgave sammen med søkort med de kurser som vi hver især havde udregnet og indtegnet.

Alle navigations øvelser på søkort er foregået på kort nr. 100 over Kattegat. Der er nemlig ikke så mange ting i vores lokale søkort at øve sig på. F.eks er der ingen bøjer i vandet, de bliver ødelagte af isen. Både øvelser og eksamen foregår selvfølgelig med, blyant, parallellineal og passer.

Jeg syntes at navigation er sjovt og eksamen gik fint. (tror jeg nok ;-)) Til den endelig eksamen, lørdag, blev vi delte i 2 hold med henholdvis 3 og 2 grupper på 3-4 personer. Vi har ialt 17 der havde meldt os til eksamen.

Hold 1 skulle møde på Skipperskolen, i Nuuk, kl. 10 og hold 2 kl. 12. For at bestå eksamen skal der være en praktisk prøve, hvilket er ‘lidt’ koldt for tiden heroppe. Så alle grupper skulle igennem et tur i Skipperskolens skibs simulator, sammen med en ekstern Censor fra Skipperskolen. Jeg var på hold 2, så jeg var der lidt i kl 12 og på det tidspunkt var den første gruppe stadig i simulatoren… Så der var lagt op til en lang dag, da alle efter simulator prøven skulle have en multiply choice prøve sammen med en lille skriftlig opgave, begge uden hjælpemidler, så det var rent udenadslære.

Inden en gruppe skulle ind i simulatoren, fik man udleveret et søkort over Storebælt, hvor der skulle tegnes en rute, med angivelse af Waypoint, som der skulle styres efter i simulatoren. Det hjalp lidt på ventetiden at der var noget praktisk at give sig til. Endelig kl 16 var det vores gruppes tur, som den sidste. Vi fik en kort introduktion til simulatoren, som er laves helt som en kommandobroen på et skib, her er vinduerne bare erstattet af skærme. Da vi var fire i gruppen skulle vi rotere hvert 20 min. i funktionerne. En skulle styre, en skulle lægge og holde øje med kursen og næste waypoint og de sidste skulle holde udkig, enten på skærmene eller med den elektroniske kikkert. Skibet var en færge, med tilsvarende dårlig manøvre evne og undervejs blev det også nat, så vi skulle foruden at styre, navigere og holde udkig også fortælle censor hvilke skibe og fyr vi kunne se/genkende på deres lys. Jeg fik desværre ikke taget nogle fotos i simulatoren, pludselig var de 4 x 20 min gået. Men her er et par fotos jeg har lånt fra Skipperskolens hjemmeside. www.maritim.gl

Så snart vi var ude af simulatoren gik vi straks igang med den sidste del af eksamen, hvor vi fik 30 min til at krydse af og skrive svar på 5 forskellige spørgsmål. Efter alle havde afleveret ventede vi ca. 30 min. på at få den samlede resultat af de tre eksamens opgaver, censoren havde gennemgået navigations opgaven som vi lavede i torsdag og havde observeret os i simulatoren, så det var kun den sidste del han nu skulle bruge tid på. Der var 3 stk. som han skulle tale med om deres opgave og efter en snak med Censor og vores underviser kunne Censor meddele, at alle havde bestået!!!

Dette måtte straks fejres, så vi var 7-8 stykker som gik ned på Daddys Pub og fik et par øl. 🙂

Beviset fik vi først i mandag aften hvor vi mødtes og spiste kage!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *